Overkappingsprothese op natuurlijke tandwortels

Een overkappingsprothese is een prothese die over enige wortels van uw tanden of kiezen wordt geplaatst. Doordat enkele wortels van uw eigen tanden of kiezen aanwezig blijven en dienen als steunpunten voor het kunstgebit, gaat het slinken van de kaken veel minder snel.
De behandeling is grotendeels hetzelfde als die van het normale kunstgebit. Een belangrijk verschil is echter het uitzoeken, het voorbehandelen en onderhouden van de pijlers. Door uw tandarts worden meestal de hoektanden uitgekozen om als pijlers te dienen. Om een goed beeld te krijgen van de kwaliteit van de wortels, zullen er röntgenfoto's worden gemaakt.

Van overkappingsprothese naar gewoon kunstgebit

Een overkappingsprothese heeft in principe dezelfde vorm en afmetingen als een gewoon kunstgebit. Als de pijlers waarop uw overkappingsprothese rust onverhoopt verloren gaan, kan deze dan ook met een kleine aanpassing worden veranderd in een gewoon kunstgebit.

Het is belangrijk dat u uw overkappingsprothese na het eten en als u naar bed gaat goed schoonmaakt. Achtergebleven voedselresten kunnen gaatjes veroorzaken in de pijlers. Ook kan het tandvlees kan gaan ontsteken. Daardoor kunnen de pijlers op den duur hun houvast verliezen en los gaan staan. Dat kan niet alleen pijn veroorzaken, maar kan er uiteindelijk ook toe leiden dat de pijlers verloren gaan.